آقای دكتر مصطفی عبادی در سال 1343 متولد شدند.

 آخرين مدرك تحصیلی دکتر عبادی ، دكترای تخصصی در رشته سلولی می باشد و در حال حاضر جزء اساتید بنام در حوزه زیست شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مشغول به تدریس می باشند.

  انتشارات کتابخانه فرهنگ مفتخر است کتبی که در ارتباط با زیست شناسی به چاپ رسانیده است مورد تألیف این استاد گرانقدر می باشد. ازجمله کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی که شامل سؤالات طبقه بندی شده آزمونهای کارشناسی ارشد وزارت علوم ، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت سالهای گذشته می باشد که با کمال دقت توسط استاد محترم جناب آقای دکتر مصطفی عبادی پاسخ داده شده اند.