موضوع جستجو: کتاب نکته و تست و سوالات حسابداری دولتی , مجموعه مدیریت , حسابداری , کارشناسی ارشد , مهدی محمدحسینی , انتشارات پوران پژوهش , انتشارات کتابخانه فرهنگ , ارسال رایگان کتاب , ارسال کتاب رایگان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . حسابداری دولتی نکته و تست کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت حسابداری پوران پژوهش ارسال کتابخانه فرهنگ : : این کتاب شامل نکات درسی حسابداری دولتی همراه با تستهای تالیفی و سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالهای 81 تا 92 و دانشگاه آزاد سالهای 82 تا 88 با