موضوع جستجو: کتاب درسی منسوجات عمرانی , ژئوتکستایلها , کارشناسی ارشد , مسعودحسن زاده , داریوش سمنانی , محمدشیخ زاده , سیمین خابوری محمدی , انتشارات کتابخانه فرهنگ , ارسال رایگان کتاب , ارسال کتاب رایگان , کتاب وزارت بهداشت , کتاب مرجع زبان انگلیسی , کتابهای استخدامی , آدرس و شماره تماس و تلفن انتشارات کتابخانه فرهنگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کتاب درسی منسوجات عمرانی(ژئوتکستایل ها) داریوش سمنانی کارشناسی ارشد انتشارات کتابخانه فرهنگ : کتاب حاضر کتاب درسی مورد استفاده مهندسان راه سازی و نساجی مقطع کارشناسی ارشد می باشد. همینطور داشنجویان مهندسی عمران و معماری که می خواهند درارتباط با منسوجات عمرانی(ژئوتکستایلها) اطلاعاتی کسب کنند، این