موضوع جستجو: کتاب تست و سوالات کامپیوتر , دانشگاه سراسری , سال 92 , کارشناسی ارشد , مهندسی نرم افزار , معماری کامپیوتر , هوش , علوم کامپیوتر , IT , مهرداد پرچ , رضوانی , رافع , نیکوکار , مقسمی , جمعدار , شادکام انور , نشر گسترش علوم پایه , انتشارات کتابخانه فرهنگ , ارسال رایگان کتاب , ارسال کتاب رایگان , کتاب وزارت بهداشت , کتاب مرجع زبان انگلیسی , کتاب های استخدامی , آدرس و شماره تماس و تلفن انتشارات کتابخانه فرهنگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کتاب مجموعه سوالات کامپیوتر سال 92 کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری نیکوکار مقسمی نشر گسترش علوم پایه ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه مؤلف / مؤلفان : مهرداد پرچ - رضوانی - رافع - مسعود نیکوکار - حمیدرضا مقسمی - جمعدار - شادکام انور سال چاپ :92 نوبت چاپ