موضوع جستجو: نکته درس معماری - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . کتاب نکته و تست خواص مواد و مصالح کارشناسی ارشد خلیل مشتاق نشر کارآفرینان ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کارآفرینان مؤلف / مؤلفان : دکتر خلیل مشتاق سال چاپ :94 نوبت چاپ :4 شابک : 9789648581478 توضیحات : شامل نکات درسی همراه با سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد با پاسخ کلیدی
۲ . کتاب درس و تست درک عمومی معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری عسگری نشر کنکاش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کنکاش مؤلف / مؤلفان : علی عسگری سال چاپ :93 نوبت چاپ :5 شابک : 9786005548884 توضیحات : شامل نکات درسی همراه با مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد
۳ . کتاب درس و تست تاریخ معماری جهان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سراسری روحی زاده نشر کنکاش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کنکاش مؤلف / مؤلفان : امیررضا روحی زاده  سال چاپ :93 نوبت چاپ :4 شابک : 9786006949109 توضیحات : شامل نکات درسی و سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال 82 تا
۴ . کتاب درس و تست درک عمومی معماری منظر کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری میرخورسندی نشر کنکاش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کنکاش مؤلف / مؤلفان : لیلا میرخورسندی سال چاپ :93 نوبت چاپ :3 شابک : 9786005548419 توضیحات : شامل نکات درسی همراه با مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالهای 82
۵ . کتاب درس و تست زبان تخصصی معماری کارشناسی ارشد خلیل پورفر نشر کنکاش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کنکاش مؤلف / مؤلفان : شبنم خلیل پورفر - ساناز فرشاد سال چاپ :93 نوبت چاپ :3 شابک : 9786005548389 توضیحات : شامل نکات درسی وسوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالهای
۶ . کتاب خلاصه مباحث تحلیل فضاهای شهری و معماری کارشناسی ارشد طراحی شهری شاه محمدیان نشر کنکاش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کنکاش مؤلف / مؤلفان : هانیه شاه محمدیان سال چاپ :94 نوبت چاپ :1 تعداد صفحات :147 شابک : 9786005548600 توضیحات : شامل نکات درسی تحلیل فضاهای شهری و معماری ویژه داوطلبان
۷ . کتاب درس و تست زبان تخصصی معماری دکترا نشر کنکاش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات کنکاش مؤلف / مؤلفان : گروه مولفان سال چاپ :93 نوبت چاپ :1 تعداد صفحات :380 شابک : 9786005548495 توضیحات : شامل نکات درسی و سوالات تالیفی مورد استفاده داوطلبان مقطع دکترا
۸ . آموزش نکته به نکته دروس معماری (فنی و حرفه ای کاردانش) : ناشر : انتشارات چهار خونه پدید آورندگان : مهندس محمد یگانه - مهندس مجید ذاکر ویراستار : مژده صالح پور نوبت چاپ : سوم - پاییز 1398
۹ . کتاب نکات درسی و تست معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر یوسفی پوران پژوهش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات پوران پژوهش مؤلف/مؤلفان :هادی یوسفی  سال چاپ :94 نوبت چاپ :17 شابک :9789641844310 شامل نکات درسی و سوالات آزمونهای سالهای گذشته و سوالات تالیفی کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی
۱۰ . کتاب نکات درسی و تست مصالح ساختمانی کارشناسی ارشد مجموعه معماری کزازی پوران پژوهش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات پوران پژوهش مؤلف/مؤلفان :سیدمحمدحسن کزازی  سال چاپ :94 نوبت چاپ :7 شابک :9789641845010 توضیحات : شامل نکات درسی همراه با سوالات آزمونهای سالهای گذشته و آزمونهای تالیفی کارشناسی ارشد با پاسخ