موضوع جستجو: مراکز مجاز برگزاری آزمون IELTS در ايران سال 1395 , کتاب تست آزمون آیلتس , کتاب تست آزمون IELTS , دکتر رضا خیرآبادی , انتشارات کتابخانه فرهنگ , ارسال کتاب رایگان , ارسال رایگان کتاب - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مراکز مجاز برگزاری آزمون IELTS در ايران : الحساب باشد، مراکز مي بايست مابه التفاوت را به ذينفعان مسترد کنند. لذا تا زماني كه سازمان سنجش اطلاعيه اي در اين زمينه اعلام نكرده است هزينه آزمون، همان هزينه