موضوع جستجو: مدارهای الکتریکی - ۶ مورد پیدا شد

۱ . و تست مدارهای الکتریکی2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق ابزار دقیق کارو زرگر پوران پژوهش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات پوران پژوهش مؤلف/مؤلفان :کارو زرگر سال چاپ :94 نوبت چاپ :13 شابک :9789641844860 شامل نکات درسی و سوالات آزمونهای سالهای گذشته و سوالات تالیفی کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی
۲ . بانک تست مدارهای الکتریکی 1 و 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق ابزار دقیق کامپیوتر کارو زرگر پوران پژوهش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات پوران پژوهش مؤلف/مؤلفان :کارو زرگر سال چاپ :94 نوبت چاپ :3 شابک :9789641844891 توضیحات : شامل سوالات آزمونهای سالهای گذشته با پاسخ تشریحی می باشد.
۳ . و تست مدارهای الکتریکی 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق و ابزار دقیق کارو زرگر پوران پژوهش ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات پوران پژوهش مؤلف/مؤلفان :کارو زرگر سال چاپ :96 نوبت چاپ :19 شابک :9789641846055 توضیحات : شامل نکات درسی و سوالات آزمونهای سالهای گذشته و سوالات تالیفی با پاسخ تشریحی می باشد.
۴ . و کنکور مدارهای الکتریکی 2 مهندسی برق مهندسی پزشکی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کارشناسی ارشد شادکام انور نشر گسترش علوم پایه ارس : ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه مؤلف / مؤلفان : مهندس حسن شادکام انور سال چاپ :92 نوبت چاپ :1 شابک : 9789644905698 توضیحات : شامل نکات درسی همراه با سوالات طبقه بندی شده
۵ . مجموعه سوالات طبقه بندی شده برق الکترونیک (کاردانی به کارشناسی) : ناشر : انتشارات چهار خونه پدید آورندگان : مهندس روزبه یگانه ویراستار : مهندس سارا توکلی نوبت چاپ : هشتم - زمستان 96
۶ . کتاب مجموعه سوالات مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت سال 92 تا 98 انتشارات کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات کتابخانه فرهنگ شماره پروانه نشر: 3963 مؤلف/مؤلفان :گروه مولفان سال چاپ :1398 نوبت چاپ :پنجم تعداد صفحات :510 شابک :9789641556534 توضیحات : شامل آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت سالهای 92 تا 98