موضوع جستجو: حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . نکته دروس حسابداری (فنی و حرفه ای کاردانش) : ناشر : انتشارات چهار خونه پدید آورندگان : علیرضا ابراهیم قزوینی - محمد ابراهیم قزوینی ویراستار : نجمه موسوی - لیلا بلوچی نوبت چاپ : چهارم - تابستان 1398
۲ . گزینه ای حسابداری (فنی و حرفه ای کاردانش) : ناشر : انتشارات چهار خونه پدید آورندگان : علیرضا ابراهیم قزوینی - محمد ابراهیم قزوینی ویراستار : نجمه موسوی - لیلا بلوچی نوبت چاپ : چهارم - تابستان 1398