موضوع جستجو: جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش , آزمون های سال 95 , آزمون های سال 96 , انتشارات کتابخانه فرهنگ , ارسال کتاب رایگان , ارسال رایگان کتاب - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور :   جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان نام آزمون ثبت‌نام برگزاری آزمون از تا دكتری Ph.D سه‌شنبه 95/9/16 دوشنبه95/9/22 جمعه 95/12/6 كارشناسی ارشد چهارشنبه 95/10/1 سه‌شنبه 95/10/7 پنج‌شنبه 96/2/7 و جمعه 96/2/8 سراسری سه‌شنبه 95/11/19 پنج‌شنبه 95/1128 پنج‌شنبه 96/4/15 و جمعه 96/4/16 فنی و حرفه‌ای كاردانی نظام جديد يكشنبه 96/2/24