موضوع جستجو: تشریح کامل - ۵۳ مورد پیدا شد

۱ . تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی مبحث تاسیسات الکتریکی (رشته های تاسیسات ساختمانی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات) : ناشر : نوآور مولفان : مهدی عرب صادق ، حامد تشیع ، ایمان سریری آجیلی نوبت چاپ : اول - 1398
۲ . تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی (رشته های حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت و اقتصاد) : ناشر : نوآور مولف : محسن حسنی نوبت چاپ : پنجم - 1398
۳ . تشریح کامل سوالات آزمونهای کارشناسی رسمی (رشته امور بانکی) : ناشر : نو آور مولفان : محسن حسنی ، حمید مکان طلب و مرضیه درمیشی نوبت چاپ : اول - 1398 شابک 9786001683763
۴ . درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (رشته نقشه برداری) : ناشر : نو آور مولفان : مهندس سعید حاجی آقا جانی - مهندس مهدی طاهری نژاد نوبت چاپ : دوم - 1398 شابک : 9786001682339
۵ . تشریح کامل آزمون های کارشناسی (رشته های تاسیسات ساختمانی ، برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات) : ناشر : نو آور مولفان : مهدی عرب صادق ، حامد تشیع ، ایمان سریری آجیلی نوبت چاپ : اول - 1398 شابک : 9786001683695
۶ . تشریح کامل سوالات آزمونهای کارشناسی رسمی (رشته امور ثبتی) : ناشر : نو آور مولف : مهندس محمد عظیمی آقداش نوبت چاپ : اول - 1398 شابک : 9786001683749
۷ . مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی : ، علوم تشریح ، نانو تکنولوژی ، ویروس شناسی ، زیست پزشکی سامانه ای و حشره شناسی انتشارات : اطمینان چاپ : ویرایش پنجم چاپ اول - 1398 تلخیص و گردآوری : دکتر
۸ . مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری ویروس شناسی : قابل استفاده برای دانشجویان رشته های ویروس شناسی ، علوم آزمایشگاهی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی و سایر رشته های علوم پایه پزشکی انتشارات :
۹ . مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری انگل شناسی پزشکی : قابل استفاده برای رشته های انگل شناسی ، میکروب شناسی ، قارچ شناسی ، علوم آزمایشگاهی ، دامپزشکی و کلیه رشته های علوم پایه و پیراپزشکی انتشارات : اطمینان تلخیص
۱۰ . مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری قارچ شناسی پزشکی : قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری : قارچ شناسی ، میکروب شناسی ، باکتری شناسی ، ویروس شناسی ، انگل شناسی انتشارات : اطمینان تالیف و گردآوری :