موضوع جستجو: تشریحی - ۶۱۱ مورد پیدا شد

۱ . کتاب استعداد تحصیلی ویژه وزارت بهداشت چاپ شد. : با پاسخ تشریحی ، سوالات تآلیفی استاندارد ، منتخب سوالات دکتری ، نمونه سوالات اعلامی ، سنجش پزشکی با پاسخ تشریحی
۲ . با پاسخ تشریحی ارشد و دکترا خسروی نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : با پاسخ تشریحی می باشد.
۳ . سوالات علوم تشریحی (آناتومی) کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت سال 73 تا 87 انتشارات کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات کتابخانه فرهنگ شماره پروانه نشر: 3963 مؤلف/مؤلفان:گروه مولفان سال چاپ:1393 نوبت چاپ:سوم تعداد صفحات:528 شابک:9789641551171 توضیحات: شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت سالهای73تا87 با پاسخ کلیدی آزمون ارشد شامل دروس:تشریح عمومی,بافت شناسی,زیست
۴ . سوالات علوم تشریحی (آناتومی) ارشد دکترا وزارت بهداشت 88 تا 97 انتشارات کتابخانه فرهنگ : ناشر : انتشارات کتابخانه فرهنگ شماره پروانه نشر: 3963 مؤلف/مؤلفان:گروه مولفان سال چاپ:1397 نوبت چاپ:سوم تعداد صفحات:376 شابک:9789641555933 توضیحات: شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشدودکتراوزارت بهداشت سالهای 88 تا 96 با پاسخ کلیدی آزمون ارشدشامل دروس:تشریح عمومی,بافت شناسی,زیست شناسی
۵ . با پاسخ تشریحی ارشد و دکترا یزدانی نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : 95 با پاسخ تشریحی می باشد.
۶ . کتاب پاسخنامه تشریحی انگل شناسی IQB کارشناسی ارشد دکترا عزیزی کاکویی نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات خلیلی مؤلف / مؤلفان : حکیم عزیزی - زهرا کاکویی سال چاپ :92 نوبت چاپ :2 شابک : 9786006223308 توضیحات : این کتاب شامل فقط پاسخ سوالات آزمونهای انگل شناسی کارشناسی ارشد
۷ . با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شاهرضا نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : با پاسخهای تشریحی می باشد. 
۸ . با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد اکبری نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : با پاسخ تشریحی می باشد که سوالات را مولف طرح کرده اند. 
۹ . با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد مقری غلامی نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات خلیلی مؤلف / مؤلفان :مینا مقری - سینا غلامی - زیر نظر : دکتر جعفر اکبری  سال چاپ :95 نوبت چاپ :3 شابک : 9786004220606
۱۰ . با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد دکترا عزیزی نشر خلیلی ارسال کتابخانه فرهنگ : با پاسخ تشریحی می باشد.