موضوع جستجو: از سال 93 تا 98 - ۹ مورد پیدا شد

۱ . کتاب مجموعه سوالات و نکات کلیدی آلودگی هوا جرمی کولز مشایخ صالحی نشر دی نگار ارسال انتشارات کتابخانه فرهنگ : ناشر: انتشارات دی نگار مؤلف / مؤلفان : مهندس علی مشایخ صالحی - مهندس مریم حضرتی نیاری - مهندس مریم کاکوئی سال چاپ :98 نوبت چاپ :5 شابک : 9786009384396 توضیحات : شامل
۲ . کتاب مجموعه سوالات و نکات کلیدی راهنمای کاربردی مدیریت پسماند نشر دی نگار ارسال انتشارات کتابخانه فرهنگ : بهداشت محیط از کتاب مرجع کنکور اعلام شده توسط وزارت بهداشت می باشد. 
۳ . کتاب درس و کنکور باغبانی جلد 3 گلکاری سبزیکاری زبان کارشناسی ارشد دکترا میرزایی نشر دی نگار ارسال کتابخانه فرهنگ : می توانند از نکات این کتاب استفاده نمایند. 
۴ . فیزیولوژی پس از برداشت خاک شناسی کارشناسی ارشد دکترا میرزایی نشر دی نگار ارسال کتابخانه فرهنگ : می توانند از نکات این کتاب استفاده نمایند.
۵ . کتاب درس و کنکور باغبانی جلد 1 فیزیولوژی گیاهی گیاه شناسی اصول میوه کاری کارشناسی ارشد دکترا میرزایی نشر دی نگار ارسال کتابخانه فرهنگ : می توانند از نکات این کتاب استفاده نمایند.
۶ . جلد اول از سال 1392 تا 1380 جلد اول انتشارات کتابخانه فرهنگ : روان شناسی از سال 1392-1380 همراه با پاسخ تشریحی   روان شناسی جلد دوم  
۷ . جلد دوم از سال 97 تا 93 انتشارات کتابخانه فرهنگ : روان شناسی از سال 1397-1393 همراه با پاسخ تشریحی   روان شناسی جلد اول      
۸ . کتاب تحقیق در عملیات 1 امیر ایمن پور انتشارات کتابخانه فرهنگ : نگارش شود. از مثالها و تمرینات مختلفی در هر قسمت از درس استفاده شده است تا به درک بهتر مطالب یاری رساند. 
۹ . آموختگان خارج از کشور : اموختگان خارج از کشور دندانپزشکی سالهای 93 تا 98 وزارت بهداشت با پاسخ کلیدی