استاد محمد وکیلی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و مدرک کارشناسی ارشد  رشته MBA از دانشگاه صنعتی شریف، سال هاست در زمینه تدریس، تالیف کتاب و طرح سوالات آزمون های استعداد  تحصیلی و همچنین GMAT فعالیت می کند.

 دانلود رزومه
 بخشی از سوابق:
  برگزاری بیش از 100 دوره استعداد تحصیلی و GMATدر موسسات مختلف و از جمله ماهان، مدرسان شریف، جهاد  دانشگاهی، نگاره، پوران پژوهش، جهش (قزوین)، فن آوری قزوین، و... در تهران و شهرستان های مختلف
 مدیر سایت مرجع استعداد تحصیلی در ایران (www.estedadtahsili.ir)
 مولف پر فروش ترین کتاب استعداد تحصیلی، ویژه آزمون دکتری، انتشارات کتابخانه فرهنگ، چاپ بیست و دوم
 مولف کتاب GMAT، ویژه رشته مدیریت اجرایی و MBA، انتشارات کتابخانه فرهنگ، چاپ چهارم
 مولف کتاب بانک آزمون GMAT، ویژه رشته مدیریت اجرایی و MBA، انتشارات کتابخانه فرهنگ، چاپ سوم
 مولف کتاب پاسخ سوالات استعداد تحصیلی، سال 90 تا 94، گروه علوم انسانی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، چاپ هشتم
 مولف کتاب پاسخ سوالات استعداد تحصیلی، سال 90 تا 94، گروه فنی-مهندسی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، چاپ چهارم
 و چندین کتاب دیگر در زمینه هوش و استعداد تحصیلی

برای مشاهده و خرید کتابها، روی عکس جلد کلیک نمایید.