• کتاب استعداد تحصیلی ویژه وزارت بهداشت چاپ شد.

  • شامل شرح درس بر اساس آخرین سرفصل های اعلام شده سنجش پزشکی...
  • بازدید این صفحه : ۲۲۰۳
    تاريخ : 05 دی 1398

کتاب استعداد تحصیلی ویژه وزارت بهداشت چاپ شد.
شامل شرح درس بر اساس آخرین سرفصل های اعلام شده سنجش پزشکی ، سوالات طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی ، سوالات تآلیفی استاندارد ، منتخب سوالات دکتری ، نمونه سوالات اعلامی ، سنجش پزشکی با پاسخ تشریحی
حاصل جمع را بنویسید :
به اضافه