• فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1396 بعلاوه حذفيات منابع

  • فهرست و حذفیات منابع آزمون سراسری سال 96 تمامی گروههای آزمایشی ریاضی فیزیک , علوم تجربی و علوم انسانی اعلام شد.
  • بازدید این صفحه : ۲۹۵۸
    تاريخ : 15 آذر 1395

فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1396 بعلاوه حذفيات منابع

فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1396

تاریخ خبر : 1395/09/14

الف - دروس عمومی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (2)

220/1

دوم

93

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (3)

249/1

سوم

94

کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی عمومی

283/1

پیش‌دانشگاهی

95

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

249/2

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)

249/4

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

249/3

سوم

94

کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(

2- عربی

عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

224/1

دوم

93

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 2 ( علوم انسانی)

224/2

دوم

93

مخصوص علوم انسانی

عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)

254/1

سوم

94

کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی 3 (علوم انسانی)

254/2

سوم

94

مخصوص علوم انسانی

3- فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

222

دوم

93

کلیه رشته­ ها

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

251

سوم

94

کلیه رشته­ ها

معارف اسلامی (دین و زندگی)

285/1

پیش ­دانشگاهی

95

کلیه رشته­ ها

4- زبان انگلیسی

انگلیسی 3

252/1

سوم

94

کلیه رشته­ ها

انگلیسی 1 و 2

284/1

پیش‌دانشگاهی

95

کلیه رشته ­ها

 

ب - دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- ریاضیات

هندسه 1

233/2

دوم

93

 

آمار و مدلسازی

234/3

دوم

93

 

هندسه 2

258/4

سوم

94

 

ریاضیات 2

234/2

دوم

93

 

حسابان

258/1

سوم

94

 

جبر و احتمال

258/2

سوم

94

 

هندسه تحلیلی و جبر خطی

294/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

حساب دیفرانسیل و انتگرال

295/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

ریاضیات گسسته

296/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

2- فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه

206/2

اول

92

 

فیزیک 2 و آزمایشگاه

226/2

دوم

93

 

فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

256/4

سوم

94

 

فیزیک (ویژه ریاضی)

293/2

پیش‌دانشگاهی

95

 

3- شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه

227/1

دوم

93

 

شیمی 3 و آزمایشگاه

257/1

سوم

94

 

شیمی

289/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

 
ج - دروس تخصصی گروه علوم تجربی
 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زمین ­شناسی

زمین شناسی

262/1

سوم

94

 

علوم زمین

291/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

2- ریاضیات

هندسه 1

233/2

دوم

93

 

ریاضیات 2

234/2

دوم

93

 

آمار و مدلسازی

258/5

سوم

94

 

ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)

258/3

سوم

94

 

ریاضیات عمومی 1 و 2

292/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

3- زیست شناسی

زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1

231/1

دوم

93

 

زیست­ شناسی و آزمایشگاه 2

261/1

سوم

94

 

زیست­ شناسی

290/2

پیش‌دانشگاهی

95

 

4- فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه

206/2

اول

92

 

فیزیک 2 و آزمایشگاه

226/2

دوم

93

 

فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)

256/3

سوم

94

 

فیزیک (علوم تجربی)

288/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

5- شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاه

227/1

دوم

93

 

شیمی 3 و آزمایشگاه

257/1

سوم

94

 

شیمی

289/1

پیش­دانشگاهی

95

 

 
د - دروس تخصصی گروه علوم انسانی
 

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- ریاضیات

ریاضیات 1

211/1

اول

92

 

آمار و مدلسازی

234/3

دوم

93

 

ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)

258/6

سوم

94

 

ریاضی پایه

292/2

پیش‌دانشگاهی

95

 

2- اقتصاد

اقتصاد

240/1

دوم

93

 

3- زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

246/1

دوم

93

 

تاریخ ادبیات ایران و جهان 2

276/1

سوم

94

 

آرایه­ های ادبی

280/1

سوم

94

 

ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی

283/4

پیش‌دانشگاهی

95

 

4- زبان عربی

عربی 2 (ویژه علوم انسانی)

224/2

دوم

93

 

عربی 3 (ویژه علوم انسانی)

254/2

سوم

94

 

عربی

316/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

5- تاریخ

تاریخ ایران و جهان 1

235/4

دوم

93

 

تاریخ ایران و جهان 2

271/3

سوم

94

 

تاریخ شناسی

302/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

6- جغرافیا

جغرافیای 1

225/2

دوم

93

 

جغرافیای 2

271/4

سوم

94

 

جغرافیا

297/2

پیش‌دانشگاهی

95

 

7- علوم اجتماعی

جامعه ­شناسی 1

243/1

دوم

93

 

جامعه شناسی 2

281/1

سوم

94

 

علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

300/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

8- فلسفه

فلسفه

277/1

سوم

94

 

فلسفه (آشنایی با فلسفه /اسلامی)

317/1

پیش‌دانشگاهی

95

 

9- منطق

منطق

277

سوم

94

 

10- روان­شناسی

روان­شناسی

268/1

سوم

94

 

 

فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال 1396

الف - دروس عمومی

نام كتاب

كد كتاب

پايه تدريس

سال چاپ

حذفيات و ملاحظات

قرآن و تعليمات دينی2 (دين ‌و زندگی 2)

222

دوم

93

1-  فعاليت‌ها شامل:

نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحة 91- ذکر نمونه‌ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آيات در صفحة 130- بررسي در صفحات 131، 167 و 180

2- پيشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و 189

3- يادآوري­ها در صفحات 2 تا 3، 101 و 111

4- شعر صفحة 15

5- پاورقي­هاي كتاب

6- ترجمه­هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.

7- گام­ها در صفحات 27، 47، 97، 108، 123، 142، 158، 173 و 188

8- بيشتر بدانيم در صفحات 23، 25 تا 27، 57 تا 58، 93 تا 96، 99، 120 تا 122، 141 تا 142، 153 تا 157، 171تا 172، 185 تا 186

 9- مطالب نوشته شده در كادر آبي: صفحات 8 تا 11و 19 تا 21 و 39 تا 40

 
منبع : سازمان سنجش 
حاصل جمع را بنویسید :
به اضافه