• جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور

  • بازدید این صفحه : ۱۸۰۲
    تاريخ : 15 آذر 1395

جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور

 

جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان

نام آزمون

ثبت‌نام

برگزاری آزمون

از

تا

دكتری Ph.D

سه‌شنبه 95/9/16

دوشنبه95/9/22

جمعه 95/12/6

كارشناسی ارشد

چهارشنبه 95/10/1

سه‌شنبه 95/10/7

پنج‌شنبه 96/2/7

و جمعه 96/2/8

سراسری

سه‌شنبه 95/11/19

پنج‌شنبه 95/1128

پنج‌شنبه 96/4/15

و جمعه 96/4/16

فنی و حرفه‌ای كاردانی نظام جديد

يكشنبه 96/2/24 ثبت‌نام و انتخاب رشته

يكشنبه 96/2/31

جمعه 96/5/13

كارشناسی ناپيوسته

يكشنبه 96/3/7 ثبت‌نام و انتخاب رشته

شنبه 96/3/13

جمعه 96/5/13

کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور بهمن ماه سال 1395 (نوبت هفدهم)

چهارشنبه مورخ 95/09/03

شنبه مورخ 95/09/13

جمعه مورخ 95/11/15

 

منبع : سازمان سنجش آموزش کشور

حاصل جمع را بنویسید :
به اضافه